VIDEO

Hóa chất cỏ và sức khỏe gia đình của bạn

Nghiên cứu sau khi nghiên cứu liên kết việc sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc diệt cỏ cho một loạt các bệnh ung thư, rối loạn hệ thần kinh và các bệnh khác. Thêm vào đó bằng chứng khoa học áp đảo về thiệt hại phân bón tổng hợp làm cho môi trường và chúng ta phải hỏi: tại sao chúng ta tiếp tục đổ những sản phẩm này, khoảng 50 nghìn tấn một năm, trong sân sau của chúng ta?

NEWS